Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 15.6. do 23.6.2024 - 25. týden

SOBOTA 15.6.2024 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
16:30 Komorní Lhotka + Ludmila Labudová 
NEDĚLE 16.6.2024 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 PL Hnojník + Ludwik Kowalczyk, żona, zięciowie i rodzice
08:45 Hnojník + Jarmila a Josef Byrtusovi a syn Jindřich
10:00 Třanovice Živá a + rodina Husová a Hrušková 
PONDĚLÍ 17.6.2024 PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:30 Hnojník kaple sv. Kryštofa + Ludmila Labudová 
ÚTERÝ 18.6.2024 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 Hnojník Za živé a + farníky s prosbou o nová duchovní povolání 
STŘEDA 19.6.2024 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 20.6.2024 ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Třanovice + Josef a Marie Slaninovi, + Pavel a Marie Žatkovi a živá rodina
PÁTEK 21.6.2024 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
18:00 Hnojník + Josef a Marie Novákovi a + Blažena Bosáková 
SOBOTA 22.6.2024 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA , NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
16:30 PL Komorní Lhotka + Marta Jahns
NEDĚLE 23.6.2024 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 PL Hnojník Żywa i + rodzina Szkandera i Cienciała i dusze w czyśćcu
08:45 Hnojník Za + rodiče Szokalovy, děti, + Jana a Rudolf Molinovi
10:00 PL Třanovice + Alojzy Jochymek, brat Franciszek Zwardoń i rodzice z obu stron

OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA z 16.06.2024

Neděle 16.06.2024:  slavíme Den otců
- sbírka při bohoslužbách na Centrum pro rodinu a sociální péči.
Ve středu 19.06.2024:
- nebude v Hnojníku ranní mše sv. z důvodu kněžské konference děkanátu Frýdek v Komorní Lhotce, na které bude účasten i o. biskup Martin David. Zároveň bude i uzavřená farní kancelář
Ve čtvrtek 20.06.2024
- v Třanovicích v 17:30 hod modlitba růžence 
Pátek 21.06.2024: 
- v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence
Sobota 22.06.2024:
- v Hnojníku od 18 hod možnost hodinové adorace 
Neděle 23.06.2024: 
- sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy a provoz kostelů a farnosti
 
Další informace: 
U východu z kostela si můžete odebrat další vydání knížečky Slovo na cestu, kdo odebírá.
Informační schůzka pro biřmovance, kteří se přihlásili k přípravě proběhne v pátek 28.6.2024 v 19 hod (po mši sv.) v sálce v Hnojníku.
V neděli 30.6.2024 bude ve farnosti pouze jedna mše sv. v 9:30 ve farním kostele v Hnojníku. Mše sv. nebude ani v sobotu 29.6. v Komorní Lhotce.
- Tuto neděli jste všichni farníci zváni na slavnostní mši sv. u příležitosti 50. výročí kněžského svěcení místního duchovního správce Mons. Rudolfa Sikory.
- Po mši sv. jste zároveň zváni na farní raut před kostelem a zahradě u charitního domu.
- Tento den je pro naši farnost časem Božích milostí, jelikož můžeme získat plnomocné odpustky. Kéž bychom v tomto duchu také prožili tak významný den.
- V sobotu 29.6.2024 bude pouze adorace od 18 hod během, které bude příležitost ke svátosti smíření. 
Prosba o pomoc: prosím, farnice, které by napekly něco sladkého na farní raut na neděli 30.6.2024. Hlaste se na tel. 731625655 nebo osobně na R.Rylkovou.
Farní anketa:
Jako farnost se chceme pozastavit nad svátosti kněžství, proto mám prosbu na vás všechny. Za posledních 30 let z naší farnosti vyšly dvě povolání ke kněžství a jedno k řeholnímu stavu. Dnes je kněží málo i povolání do řeholí. V rodině, když se slaví něco významného každý člen rodiny se snaží něčím přispět tak, aby se pozvedlo to nejdůležitější. My jako farní rodina také stojíme před významnou událostí, při které chceme vyzvednout a pozvednout důležitý moment. Svátost kněžství a věrnost slibu. Připravili jsme několik otázek k zamyšlení, na které můžete odpovědět. Vzadu v kostele bude umístěna sklenice, do které můžete vložit odpověď na tyto otázky:
1. Jak vnímám svátost kněžství? 
2. Má kněz místo v mém životě? Je potřebný kněz dnes? 
3. Co bych přál/a kněžím v dnešní době a do budoucna? 
Odpovědi prosím vhazujte nebo pište na email: [email protected] do pondělí 24.6.2024. Poté budou zpracovány. Prosím nemusíte uvádět jméno. Již nyní děkuji za vaše odpovědi. 
V pondělí 1.7.2024 se uskuteční diecézní setkání dětí a rodin na Prašivé s otcem biskupem. Více na www.prasiva.prorodiny.cz 

Být otcem m.j. znamená varovat před nástrahami života

Dobrý otec (rodič, matka, vychovatel) by měl umět upozornit dítě – s citem, ale otevřeně – na některé nástrahy, jimž by se mělo raději vyhýbat. To neznamená, že mu budeme stále jen kázat a něčím ho strašit, až ho obereme o všechen elán a chuť do života. Naopak – mělo by jít o „slova života“: chceš-li jít dál svou cestou, kráčet svobodně a neztratit se, jsou místa, kam bys nikdy vkročit neměl. Některé pasti tě mohou poznamenat na celý život. Kokain si nedáš jen jedinkrát: zkusíš to jednou a je téměř jisté, že po něm sáhneš i příště, až se budeš zase potřebovat „nabudit“. Člověk nemůže shlédnout pornografické video, aniž by v něm zanechalo zranění, aniž by zamořilo jeho pohled. Do auta opilého kámoše vlezeš jen jednou, a stejně tak na římsu sedmého patra kvůli hloupé sázce. Ne všechno lze jen vyzkoušet, ne všechno lze napravit.
Je to smutné, ale asi ne překvapivé – každá „volovina“ je hodná svého jména. Tvoje tělo, mé dítě, je chrám Ducha. A tvoje duše je něco jako pokladnice.
To prázdné místo zakládá tvou svobodu, volnost, možnost volby naplnit ho. Potřebuješ ale odstup od věcí tohoto světa, který ti umožní posuzovat je a zvažovat, jaké místo mají zaujímat ve tvém životě. Nedopusť, aby kvůli nějaké hloupé hře vniklo do tvých očí, do tvé mysli či srdce něco, co by sice toto prázdno zaplnilo, ale postupně by z tebe vysálo život. Chtěl bych ti říct, že jsou věci, na které nemají druzí žádné právo.

Jsou lidé, kteří navzdory tvému „ne“ budou naléhat, budou se snažit tě zmanipulovat. Říká se jim lidé toxičtí, a takovým je lépe se vyhýbat. Pokud na tebe tvůj partner vztáhne ruku, řekni, že to už je moc a už se to nikdy nesmí stát. Jinak se s ním směle rozejdi, zůstávej jen s těmi, kdo chtějí tvé dobro. Ale pokud někoho v afektu udeříš ty sám, vážně se nad sebou zamysli, i nad svým životem: ať je to naposledy – a koukej se sebou něco dělat! Musíš přece chránit ty, které miluješ, a to i před sebou samým.

Je pravda, že známe i krásné příběhy o tom, jak si lidé vzájemně odpustili i velmi vážná provinění. Existují lidé, kteří se v životě dostali do bodu, odkud zdánlivě nebylo cesty zpět, a udělali z něj místo nového začátku. To všechno je dobré a krásné. Ale pozor na všechny ty nástrahy: nemá smysl zahrávat si s ďáblem.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY