Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

NEDĚLE 21.4.2024 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
07:30 PL Hnojník + Rudolf a Helena Motyčkovi, živá a + rodina
08:45 Hnojník + František Musil, rodiče František a Růžena Musilovi, Jan a Marie Březinovi 
10:00 Třanovice + rodina Široka a Hankova
PONDĚLÍ 22.4.2024 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:30 Hnojník kaple sv. Kryštofa Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání do dalších let na této pozemské pouti
ÚTERÝ 23.4.2024 SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 Hnojník + Marie Piecuchová
STŘEDA 24.4.2024 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
07:00 PL Hnojník Za żywych i + parafian z prośbą o nowe powołanie duchowne 
ČTVRTEK 25.4.2024 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
18:00 Třanovice + Emílie a Jaroslav Pizúrovi
PÁTEK 26.4.2024 PÁTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Hnojník Živá a + rodina Šlapkova
SOBOTA 27.4.2024 SOBOTA 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
16:30 PL Komorní Lhotka Z prośbą o szczęśliwe zakończenie studiów
NEDĚLE 28.4.2024 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 PL Hnojník + Ludwik Kowalczyk, żona, zięć i rodzice
08:45 Hnojník + rodiče Rudolf a Hilda Wawerkovi, prarodiče Parzykovi a Weissmanovi
10:00 PL Třanovice Na podziękowanie za dar życia oraz prośba o Boże błogosławieństwo do dalszych lat i kilometrów

OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA z 21.04.2024

Neděle 21.04.2024: NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
- v Třanovicích po mši sv. křest
-  při bohoslužbách bude měsíční sbírka na opravy a provoz kostelů
Pátek 26.04.2024: 
- v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti
Sobota 27.04.2024:
- příležitost k adoraci ve farním kostele od 18 hod v Hnojníku 
Neděle 28.04.2024:   
- v Třanovicích po mši sv. křest
 
Další informace: 
 
V tomto týdnu probíhá také týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Budeme pamatovat při mši sv. a při modlitbě růžence. 
 
Pozvánka na diecézní pouť rodin na MariaHilf v sobotu 11.5.2024. Při této pouti budou na tomto místě uloženy ostatky bl. rodiny Ulmové (10.9.2023 proběhlo blahořečení této rodiny poprvé v historii církve - jedná se o manžely Ulmovy a jejich sedm dětí). Této pouti bude předcházet i novéna za rodiny (2.-10.5.2024), která bude přenášena youtube kanálem BOO, vždy z místa, kde bude novéna probíhat. Jednotlivé dny jsou vypsány na plakátku. Samotné texty novény najdete na webu farnosti. 
 
Možná jste již zaregistrovali na TV NOE od 6.4.2024 je možno shlédnout každou sobotu od 20 hod. seriál THE CHOSEN - život Ježíše Krista očima těch, kteří se s ním setkali. Více o seriálu na TVNOE. Doporučuji. 
 
Přihlášky k svátosti biřmování: stále přijímáme přihlášky elektronicky do 30.04.2024 na www.farnost-hnojnik.cz
 
Přehled zpívaných loretánských litanií a májových pobožností máte na nástěnce nebo webu farnosti v kalendáři. 
 
Přehled sbírek v měsíci květen: 5.5.2024 proběhne sbírka na pronásledované křesťany ve světě, 19.5.2024 svatodušní sbírka na Charitu v diecézi, 26.5.2024 pak sbírka měsíční na opravy a provoz kostelů a farnosti. 
 
EkoHubert Hukvaldy pořádá 1.6.2024 9 - 17 hod na Hukvaldech workshop o dekoraci a květinové výzdobě kostela. Zájemci se hlaste u p. faráře, příp. na farním telefonu.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY