Vstupujeme do nejdůležitějších svátků života církve. Proto přeji všem bez rozdílů mnoho Božích darů a pokoj Zmrtvýchvstalého Krista, ať On Vítěz nad smrtí naši tmu ve světlo promění, nejen dnes a zítra, ale i po další dny našich životů. Nechť Kristus naše naděje, nás přivede jednou do věčné Galileje, kde s ním chceme kralovat  navěky. Abychom mohli jednou s ním kralovat, prosím a vyzývám k adoraci příští neděli o svátku Božího Milosrdenství, bez kterého by nám cesta k Němu nebyla otevřena. K tomu, ať Vám Všemohoucí Bůh žehná, posiluje a kráčí s vámi. 

Mons. Rudolf Sikora, farář