Prosím udělejme si tuto neděli čas na setkání celé farní rodiny, kterou možná ještě neznáme nebo se jen vidíme při mši sv. v kostele. Neobávejte se a neodcházejte hned domů, jak jste běžně zvyklí.

v tento den máme možnost také získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání, modlitba Otče náš a Věřím a na úmysl sv. otce. 
 
Další informace:
 Parkoviště v Hnojníku před kostelem bude od soboty 29.6. do pondělí 1.7.2024 značně omezeno, jelikož zde budou postaveny dva velké stany. Zde je uvedena mapka, kde jsou vyznačeny místa k náhradnímu parkování, hlavně v neděli během bohoslužby a po ní. Proto prosím, abyste se zorientovali a našli si místo k parkování mimo prostor před kostelem. Určitě bude možné přivést starší lidi ke kostelu, zde je vysadit a poté zaparkovat na jiném místě.