Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 24.2. do 3.3.2024 - 09. týden

SOBOTA 24.2.2024 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 25.2.2024 2. NEDĚLE POSTNÍ
Dnes mše sv. není
PONDĚLÍ 26.2.2024 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 27.2.2024 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.2.2024 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 29.2.2024 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 1.3.2024 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 2.3.2024 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 PL Komorní Lhotka (s nedělní platností) + Łucja Brych
NEDĚLE 3.3.2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 PL Hnojník + Eugeniusz Filipek 
08:45 Hnojník + Karel Skudrzik a rodiče z obou stran
10:00 PL Třanovice + Leokadia Kula
15:00 PL Hnojník Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
16:00 PL Třanovice Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Dnešní neděle:

  • při bohoslužbách proběhne sbírka na potřeby sv. Otce - Haléř sv. Petra
  • výše sbírky z min. neděle na provoz a opravy kostelů: 21.156,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary. 
V úterý:
  • v Hnojníku v 6:30 před ranní mši sv. bude křížová cesta 
  • v Komorní Lhotce v 17 hod bude pobožnost Křížové cesty s možností přijetí sv. přijímání v jazyce českém 
  • v Hnojníku od 18 hod v sálce zkouška zpěvů na velikonoční třídení, prosím, aby přišli ti, kdo rádi zpívají a chtějí přispět k důstojnému průběhu Velikonoc
Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:30 hod adorace, po mši sv. litanie a svátostné požehnání 
V pátek: máme 1. pátek v měsíci, v Hnojníku v 17:30 hod adorace, mše sv. se zaměřením na děti a mládež, mše sv. bude zakončena adorací dětí a svátostným požehnáním 
V sobotu: 
  • v Komorní Lhotce v 16:00 adorace a modlitba korunky k BM
  • v Hnojníku v 18 hod adorace v kapli sv. Kryštofa

Příští neděli: 

  • v Hnojníku v 7:10 a v 8:30 hod modlitba korunky k BM
  • v Třanovicích v 9:30 adorace s modlitbou korunky k BM
Pouť do Třebnice 9.3.2024 s o. biskupem: několik míst je ještě volných, přihláška zde: Římskokatolická farnost Frýdek (agendafarnosti.cz) nebo u R.Rylkové tel.730827795, cena 600,-Kč - bude se vybírat v autobuse. Hodinu a místo odjezdu upřesníme příští neděli. 
Společná křížová cesta obcí Hnojník se uskuteční v neděli 17.03.2024 v 14:30 hod.

"Zvony míru pro Evropu": je název projektu, jehož cílem je usmíření a náprava křivd za 2. světové války, kdy z našich kostelů byly odebrány zvony.  V létě minulého roku zástupci obce Třanovice a farnosti navštívili farnost, kde byl nalezen zvon, který byl původně umístěn v třanovickém kostele a tento zvon má být navrácen zpět k nám do farnosti. V sobotu 13.4.2024 v katedrále v Ostravě proběhne slavnost přijetí těchto zvonů z německé diecéze (mezi těmito zvony bude i zvon naší farnosti). Již nyní jste zváni do katedrály na mši sv., která proběhne v odpoledních hodinách. V neděli pak bude slavnost v naší farnosti. Na dalším programu se pracuje a probíhají domluvy na obou stranách. Pro tento okamžik bychom chtěli zpracovat jednoduchý informativní leták. Proto mám prosbu, pokud máte doma nějaké fotografie z třanovického kostela z období 1904-1995 nebo i konkrétně z chvíle, kdy se zvony musely odevzdat, prosím o jejich zapůjčení. Zpětně pak vrátíme majiteli. Děkuji.