Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 31.3. do 7.4.2024 - 14. týden

NEDĚLE 31.3.2024 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:30 PL Hnojník + Jan Krawiec, 2 synowie, synowa, żywa i + rodzina 
08:45 Hnojník + Leopold Ovčaří, rodiče z obou stran a živá rodina
10:00 PL Třanovice + Lidia Tomík, rodzice, + rodzina Sztefka i Živný
11:30 PL Komorní Lhotka + Łucja Brych
PONDĚLÍ 1.4.2024 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
08:30 Hnojník + Vlastimil Zuczek, + Ladislav Zuczek, + Josef Oborný
10:00 Třanovice + Alois Moravec, manželka, syn Alois, zeť Stanislav Skulina, živá rodina s prosbou o ochranu Panny Marie
ÚTERÝ 2.4.2024 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 Hnojník + Renáta Hotová 
STŘEDA 3.4.2024 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 PL Hnojník żywi i + parafianie z prośbą o nowe powołania duchowne
ČTVRTEK 4.4.2024 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:00 PL Třanovice żywi i + członkowie żywego różańca
PÁTEK 5.4.2024 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:00 Hnojník + František Skulina, rodiče z obou stran, sestry Julie a Kristýna, švagři Albert a František a živá rodina
SOBOTA 6.4.2024 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
16:30 Komorní Lhotka + Marie Klusová, živá a + rodina
NEDĚLE 7.4.2024 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:30 PL Hnojník + Józef Malirz, żywa i + rodzina Morawiec i Malirz
08:45 Hnojník Na poděkování za prožitých 50 let společného života Heleny a Vladka Szokalových s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů a pro děti Vaška a Lucii s rodinami a vnoučata Anetu, Denisu a Adama. 
10:00 Třanovice + Josef a Jana Gomolovi, + Jiří Pavlok 

OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA z 31.03.2024

Neděle 31.03.2024: 
- v Hnojníku v 7:10, v Třanovicích v 9:40 a v K. Lhotce novéna k BM s korunkou
- sbírka při mši sv. bude použita na pokrytí nákladů DMSF v diecézi - fond, do kterého přispívá každá farnost. Tento fond je pak rozdělen na stavební, pastorační potřeby v diecézi a také část platů duchovních. Naše farnost přispívá částkou 81.050,-Kč. 
 
Pondělí 01.04.2024:
- v Hnojníku v 8:10 a v Třanovicích v 9:40 novéna k BM s korunkou 
Úterý 02.04.2024:
- v Hnojníku v 6:40 novéna k BM s korunkou 
Středa 03.04.2024:
- v Hnojníku v 6:40 novéna k BM s korunkou
Čtvrtek 04.04.2024: 
- v Třanovicích v 17:30 adorace před NSO, novéna a korunka k BM
Pátek 05.04.2024: 1. pátek v měsíci
- v Hnojníku od 16:45 hod setkání ministrantů v kostele, od 17:30 adorace před NSO, novéna a korunka k BM, mše sv. se zaměřením na děti
Sobota 06.04.2024:
 - setkání prvokomunikantů v sálce v Hnojníku od 9 hod, rodiče mají možnost setkání v kapli sv. Kryštofa s manžely Zajíčkovými
- v K.Lhotce v 16 hod adorace NSO, novéna a korunka k BM
- večerní adorace v Hnojníku již nebude 
Neděle 07.04.2024:   ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
- po české mši sv. v Hnojníku bude vystavena NSO k celodenní adoraci 
- v Třanovicích při mši sv. křest
 
 
Další informace: 
 
Duchovní obnova s manžely Zajíčkovými se uskuteční v sobotu 6.4.2024 v kapli sv. Kryštofa v Hnojníku pouze dopoledne od 9-12 hod. Další informace na webu farnosti a plakátku. V tuto sobotu bude také setkání prvokomunikantů, proto i doporučuji toto setkání rodičům dětí, ale i ostatním manželům. Pro děti protáhneme program do 12 hod, kdo bude potřebovat. 
 
Adorační den farnosti: neděle 07.04.2024 - neděle Božího Milosrdenství. Po české mši sv. v Hnojníku bude vystavena NSO po celý den, v 16:30 hod bude pak společné zakončení a uctění ostatků sv. Faustyny. Můžete přicházet během dne k tiché adoraci nebo také ke společnému programu. Na webu farnosti se můžete hlásit k adorační službě nebo se nahlaste na faře (tel. 730 827 795) nebo někomu z pracovníků fary. Pokud má zájem nějaká skupinka vést v danou hodinu adoraci, rovněž se přihlaste elektronicky, případně dejte vědět na farní email: [email protected]
 
Poděkování: chci všem poděkovat za přípravu velikonočních svátků, hlavně během velikonočního třídení, že jsme mohli prožít Tajemství našeho vykoupení důstojně a zároveň radostně v usebranosti. Nelze všechny úplně vyjmenovat, jelikož se zapojilo spoustu lidí jakoukoliv maličkostí. Mohu jen shrnout od úklidů, výzdoby, ministrantů, přisluhujících, lektorská služba, zpěvů, modliteb, darů a myslím, že by se našlo spoustu dalšího. Pán Bůh zaplať všem, kdo přidali ruku k dílu. 
 

Proč před kostely hoří ohně o vigílii Vzkříšení?

O velikonoční noci (ze soboty na neděli) se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně. Oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší potěšení i radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, láska i očištění. A právě ohněm začínají velikonoční obřady.
 
Přání duchovního správce o. Rudolfa Sikory: 
 
Vstupujeme do nejdůležitějších svátků života církve. Proto přeji všem bez rozdílů mnoho Božích darů a pokoj Zmrtvýchvstalého Krista, ať On Vítěz nad smrtí naši tmu ve světlo promění, nejen dnes a zítra, ale i po další dny našich životů. Nechť Kristus naše naděje, nás přivede jednou do věčné Galileje, kde s ním chceme kralovat  navěky. Abychom mohli jednou s ním kralovat, prosím a vyzývám k adoraci příští neděli o svátku Božího Milosrdenství, bez kterého by nám cesta k Němu nebyla otevřena. K tomu, ať Vám Všemohoucí Bůh žehná, posiluje a kráčí s vámi.