Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 2.3. do 10.3.2024 - 10. týden

SOBOTA 2.3.2024 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 PL Komorní Lhotka (s nedělní platností) + Łucja Brych
NEDĚLE 3.3.2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 PL Hnojník + Eugeniusz Filipek 
08:45 Hnojník + Karel Skudrzik a rodiče z obou stran
10:00 PL Třanovice + Leokadia Kula
15:00 PL Hnojník Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
16:00 PL Třanovice Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
PONDĚLÍ 4.3.2024 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
08:30 Hnojník + Jaroslava Lidincová a rodiče z obou stran (v kapli sv. Kryštofa)
ÚTERÝ 5.3.2024 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 Hnojník Živí a + farníci s prosbou o nová duchovní povolání 
17:00 PL Komorní Lhotka Nabożeństwo Drogi krzyżowej,możliwość przyjącia Komunii Św. Nabożeństwo Drogi krzyżowej, możliwość przyjącia Komunii Św.
STŘEDA 6.3.2024 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 PL Hnojník + Jan i Teresa Sikora
ČTVRTEK 7.3.2024 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 Třanovice Živí a + členové živého růžence
PÁTEK 8.3.2024 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 Hnojník + rodina Carbolova s prosbou o zdraví 
SOBOTA 9.3.2024 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 10.3.2024 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:30 PL Hnojník + małżonek i rodzina z obu stron
08:45 Hnojník + Marie Dordová, manžel, syn a rodiče z obou stran
10:00 Třanovice + Vladislav Franek, živá rodina Franková a Nogolová 
15:00 PL Hnojník Nabożeństwo Drogi krzyżowej Nabożeństwo Drogi krzyżowej 
16:00 PL Třanovice Nabożeństwo Drogi krzyżowej

Dnešní neděle:

  • v Třanovicích po mši sv. bude křest
  • výše sbírky Haléř sv. Petra: 23.841,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary. 
V úterý:  v Hnojníku od 18 hod v sálce zkouška zpěvů na velikonoční třídení
Ve středu: v Hnojníku v 6:30 hod Křížová cesta v kapli sv. Kryštofa
V pátek: 
  • setkání ministrantů v Hnojníku od 16:45 v kostele
  • v 17:30 hod v kostele v Hnojníku Křížová cesta a mše sv. se zaměřením na děti 
V sobotu:  z důvodu pouti do Třebnice nebude mše sv. v Komorní Lhotce a večerní adorace v Hnojníku 

Příští neděli:

  • v Hnojníku v 7:10 a v 8:30 hod modlitba korunky k BM
  • v Třanovicích v 9:30 adorace s modlitbou korunky k BM
Informace k pouti do Třebnice 9.3.2024: odjezd autobusu z Hnojníka od kostela v 4:45, z Třanovic z aut. stanoviště v 4:55 hod. Návrat ve večerních hodinách, s sebou platný pas nebo OP a zdravotní průkazka. Předpokládaný čas příjezdu do Třebnice v 9:30, v 10:30 bude mše sv. a odpoledne ve 14 hod pobožnost u hrobu sv. Hedviky. V poutním areálu je možno si zakoupit občerstvení. Cena dopravy na osobu je 600,-Kč (bude vybrána v autobuse). 
 
Prosba o zapůjčení fotografií třanovického kostela z období 1904 - 1995, případně odebrání zvonů v r. 1942 pro zpracování informačního letáku u příležitosti navrácení zvonu ve dnech 13.-14.4.2024. O dalším programu budeme průběžně informovat.  
 
Prosba o brigádu v Hnojníku: je potřeba udělat jarní úklid větví na louce za farou a odstranit staré jabloně na zahradě. V pondělí 4.3.2024 od 9 hod by se začalo s úklidem, případným řezáním větví. Bude přistaven i kontejner. Proto prosím dobrovolníky o pomoc, hlavně muže. Děkuji. 

Vyšlo nové číslo časopisu Okno, můžete si odebrat po mši sv. u vchodu do kostela

„Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ (Jan 2,13-17)  Záleží mi na tom, aby mé nitro bylo chrámem, aby bylo svaté a dávalo druhým možnost zakoušet Boží blízkost a dobrotu? A neudělal jsem ze svého srdce taky tak trochu tržnici? Co jsem tam natahal a nepatří to do chrámu? Co chce z mého srdce Ježíš vykázat?