Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 6.4. do 14.4.2024 - 15. týden

SOBOTA 6.4.2024 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
16:30 Komorní Lhotka + Marie Klusová, živá a + rodina
NEDĚLE 7.4.2024 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:30 PL Hnojník + Józef Malirz, żywa i + rodzina Morawiec i Malirz
08:45 Hnojník Na poděkování za prožitých 50 let společného života Heleny a Vladka Szokalových s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů a pro děti Vaška a Lucii s rodinami a vnoučata Anetu, Denisu a Adama. 
10:00 Třanovice + Josef a Jana Gomolovi, + Jiří Pavlok 
PONDĚLÍ 8.4.2024 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
08:30 Hnojník kaple sv. Kryštofa + Ludmila Labudová (v kapli sv. Kryštofa)
18:00 PL Třanovice + Marie Piecuchová 
ÚTERÝ 9.4.2024 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 Hnojník Za živé a + farníky s prosbou o nová duchovní povolání 
STŘEDA 10.4.2024 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 PL Hnojník W pewnej intencji
ČTVRTEK 11.4.2024 PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:00 Třanovice + Pavel a Emílie Fojtíkovi, syn, dcera a zeť
PÁTEK 12.4.2024 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Hnojník + Marie Piecuchová
SOBOTA 13.4.2024 SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Hnojník 1. Na poděkování a s prosbou pro syna a jeho rodinu 
2. + Jolana Ramíková, manžel, dcera Zdeňka a syn Robert
11:00 Třanovice Prosba o usmíření a narovnání bratrských vztahů obou stran a o pokoj v Evropě

OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA z 07.04.2024

Neděle 07.04.2024: ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
- v Třanovicích při mši sv. křest
- ve farním kostele po celý den máte možnost adorace před NSO, společná adorace bude 12-13 v jazyce polském14-15 adorace mužů, v 15 hod hodina milosrdenství s modlitbou korunky, zakončení adoračního dne bude v 16:30 litanií, svátostným požehnáním a uctěním ostatků sv. Faustyny
Pondělí 08.04.2024: slavíme slavnost Zvěstování Páně, která se jinak slaví 25.3., mše sv. bude navíc v Třanovicích v 18 hod polsky, v 17:30 modlitba růžence
Úterý 09.04.2024:
- v Hnojníku v 15:30 hod pohřeb + Karel Peterek 
Středa 10.04.2024:
- z důvodu školení zaměstnanců BOO bude uzavřena farní kancelář 
Pátek 12.04.2024: 
- v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti
Sobota 13.04.2024:
- není mše sv. v K. Lhotce 
- večerní adorace v Hnojníku již nebude 
Neděle 14.04.2024:   
- změna bohoslužeb: v Hnojníku pouze jedna mše sv. v 8 hod, v Třanovicích bude mše sv. posunuta na 11 hod viz pořad bohoslužeb
 
Další informace: 
Po mši sv. u východu z kostela si můžete vyzvednout nové číslo časopisu Okno č. 4, Tarsicius, IN! a Nezbeda, Slovo na cestu
 
Prosba k farníkům: o příštím víkendu naše diecéze, zároveň i naše farnost přijme rekvírované zvony za 2. světové války v rámci projektu "Zvony míru pro Evropu" V sobotu vše proběhne v Ostravě v katedrále (Tv Noe bude přenášet živě), v neděli budeme hostit zástupce německé farnosti Möckmühl Sv. Kiliána, ze které se vrací zvon. Prosím proto o pomoc příští neděli v Třanovicích o zajištění služby ve stanu u kostela a o napečení sladkých nebo slaných dobrot pro účastníky bohoslužby. Obec Třanovice přislíbila postavení stanu. Dobrovolníci hlaste se prosím na farní tel. 730827795, email: [email protected], abychom mohli zkoordinovat úkoly a služby. Pokud vše vyjde budeme přenášet živě, aby mohli sledovat nemocní nebo ti, kdo nemohou do kostela přijít (senioři). 
 
Přihlášky k svátosti biřmování: stále přijímáme elektronicky do 30.04.2024 na www.farnost-hnojnik.cz