Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 16.3. do 24.3.2024 - 12. týden

SOBOTA 16.3.2024 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 PL Komorní Lhotka + rodzina Kohut i Franek 
NEDĚLE 17.3.2024 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 PL Hnojník + Józef i Emilia Skupień oraz żywa rodzina
08:45 Hnojník + dcera Lucie Kantorová (10. výr. úmrtí), + František Kantor a živá rodina
10:00 PL Třanovice + Eduard Janczyk, rodzice z obu stron, + Alojzy i Irena Czernik oraz na podziękowanie i z prośbą
14:30 Hnojník Společná Křížová cesta obcí Hnojník Společná křížová cesta obcí Hnojník 
PONDĚLÍ 18.3.2024 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
08:30 Hnojník + Josef Wałoszek, s prosbou o Boží požehnání pro syna Josefa (kaple sv. Kryštofa)
ÚTERÝ 19.3.2024 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
18:00 Hnojník + Marie Piecuchová
STŘEDA 20.3.2024 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 PL Hnojník Żywi i + parafianie oraz prośba o nowe powołania duchowne
ČTVRTEK 21.3.2024 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 Třanovice živá a + rodina Škorvagová a Kuncová
PÁTEK 22.3.2024 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 Hnojník + rodina Besírská, Gryžbonová, živá a + rodina Štiková
SOBOTA 23.3.2024 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 Komorní Lhotka + Marie Šostá, živá a + rodina
NEDĚLE 24.3.2024 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:30 PL Hnojník + Jan Krawiec, 2 synowie, synowa, żywa i + rodzina
08:45 Hnojník + Milan Fojtík 
10:00 Třanovice Živá a + rodina Skarková, na poděkování a s prosbou o zdraví 
15:00 Hnojník Pobožnost Křížové cesty
16:00 Třanovice Pobožnost Křížové cesty

FARNÍ OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA PARAFIALNE

z neděle 17.03.2024

Dnešní neděle: sbírka při bohoslužbách bude na provoz a opravy kostelů, odpolední křížová cesta bude přenášena na obrazovku ve farním kostele pro ty, kteří nemohou ujít delší trasu (tímto můžeme být propojeni duchovně), po společné křížové cestě v Hnojníku jste zváni na malé občerstvení do sálky.
V úterý:nebude pobožnost Křížové cesty v Komorní Lhotce, jelikož slavíme slavnost sv. Josefa, mše sv. bude v Hnojníku v 18 hod, před ní od 17:30 modlitba růžence, po mši sv. v sálce zkouška zpěvů na velikonoční třídení
Ve středu: v Hnojníku v 6:30 Křížová cesta v kapli sv. Kryštofa 
Ve čtvrtek: v Hnojníku v 15:30 bude pohřeb + Drahomíra Smoloňová 
V pátek:
v kostele v Hnojníku: setkání ministrantů od 16:45, v 17:30 hod Křížová cesta a mše sv. pro děti
V sobotu:
v Třanovicích od 9 hod příležitost ke svátosti smíření (cizí zpovědník)
v Komorní Lhotce od 16 hod příležitost ke svátosti smíření, v 16:10 modlitba korunky k BM
v Hnojníku v 18 hod hodinová adorace v kapli sv. Kryštofa
Příští neděli: žehnání ratolestí - kočiček, památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma
v Hnojníku v 7:10 a 8:30 korunka k BM, od 14 hod příležitost ke svátosti smíření (cizí zpovědník)
v Třanovicích v 9:30 adorace a modlitba korunky k BM  
 
Velký úklid farního kostela před Velikonocemi: proběhne ve středu 20.03.2024 po mši sv., prosím o pomoc ochotné ženy i muže,
Brigáda v Hnojníku: zároveň budeme od 9 hod uklízet nařezané dřevo okolo louky a na zahradě, proto prosím o pomoc muže. 
Prosba o pomoc při velikonočním slavení: abychom mohli všichni důstojně prožít velikonoční třídení, je potřeba se připravit. Prosím proto, abychom sledovali webové stránky a zapisovali se na čtení během velikonočního třídení (čtvrtek, pátek, sobota velkého týdne), pak také v neděli o zmrtvýchvstání Páně (tam budou až 4 mše sv.). Rodiče ministrantů prosím, aby dohlédli na termíny schůzek ministrantů, bude potřeba nacvičit jednotlivé dny velkého týdne.
 
V úterý 19. března slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tomuto „muži v pozadí“ před několika lety dokonce papež František věnoval celý rok a papež Benendikt XVI. jej zařadil do kánonu - eucharistické modlitby. Je vzýván jako patron manželů a křesťanských rodin, vychovatelů, dělníků, truhlářů… V roce 1870 byl dokonce jmenován Ochráncem všeobecné církve. KKC píše, že kromě nedělí slavíme i další zasvěcené svátky, mezi nimiž je také slavnost sv. Josefa (19.3.). Tímto vás chci vyzvat k účasti na mši sv. o slavnosti sv. Josefa, abychom mohli jemu svěřit naše rodiny, církev, farnost. 
 
Obnov ve mně ducha vytrvalosti!“ Vytrvalost není jen něco, co ze sebe buď vymáčkneme, nebo ne. Je to ovoce Ducha svatého, který nám připomíná, kam míříme a co pro nás Pán připravil, učí nás trpělivosti, povzbuzuje naši důvěru v Boží pomoc při překonávání těžkostí a překážek, dává nám sílu udělat dnešní krůček.