Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOSTI HNOJNÍK
od 14.4. do 21.4.2024 - 16. týden

NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Hnojník 1. Na poděkování a s prosbou pro syna a jeho rodinu 
2. + Jolana Ramíková, manžel, dcera Zdeňka a syn Robert
11:00 Třanovice Prosba o usmíření a narovnání bratrských vztahů obou stran a o pokoj v Evropě
PONDĚLÍ 15.4.2024 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:30 Hnojník + Anna Kieczková, dcera Libuše a syn Viktor (v kapli sv. Kryštofa)
ÚTERÝ 16.4.2024 ÚTERÝ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 Hnojník Za živé a + farníky s prosbou o nová duchovní povolání 
STŘEDA 17.4.2024 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 PL Hnojník O pokój w rodzinie i Boże błogosławieństwo
ČTVRTEK 18.4.2024 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 PL Třanovice + Ludwik i Leokadia Kula
PÁTEK 19.4.2024 PÁTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Hnojník + Jan Pilát a s prosbou o hojnost požehnání pro celou živou rodinu Pilátovou a Jelenovou
SOBOTA 20.4.2024 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
16:30 Komorní Lhotka + rodiče Ela a Vincent Filipcovi a děti
NEDĚLE 21.4.2024 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
07:30 PL Hnojník + Rudolf a Helena Motyčkovi, živá a + rodina
08:45 Hnojník + František Musil, rodiče František a Růžena Musilovi, Jan a Marie Březinovi 
10:00 Třanovice + rodina Široka a Hankova

OHLÁŠKY - OGŁOSZENIA z 14.04.2024

Neděle 14.04.2024: 
- v Hnojníku je ráno pouze jedna mše sv. v 8 hod
- v Třanovicích v 11 hod slavnostní mše sv. s uvítáním rekvírovaného zvonu za 2. světové války za přítomnosti delegátů z německé farnosti Mükhmühl. Po mši sv. jste zváni na posezení do stanu, kde je pro vás připraveno malé občerstvení. Tato mše sv. bude přenášena živě přes youtube kanál, více na www.farnost-hnojnik.cz
Středa 17.04.2024:
- z důvodu setkání kněží děkanátu Frýdek bude uzavřena farní kancelář 
Pátek 19.04.2024: 
- setkání ministrantů v Hnojníku v kostele v 16:45 hod
- v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti
Sobota 20.04.2024:
- v kapli sv. Kryštofa v Hnojníku v 9 hod kající pobožnost prvokomunikatů s účastí rodičů
- příležitost k adoraci ve farním kostele od 18 hod v Hnojníku 
Neděle 21.04.2024:   NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
- v Třanovicích po mši sv. křest
-  při bohoslužbách bude měsíční sbírka na opravy a provoz kostelů 
 
Další informace: 
Výše sbírek za uplynulé období: na chrámy ve Sv. Zemi byla odeslána ve výši: 8.835,-Kč; do DMS fondu jste přispěli částkou 33.706,-Kč; postní almužna vynesla částku: 13.453,-Kč - bude předána charitnímu domu v Hnojníku. Pán Bůh zaplať za dary!!!
Poděkování: Chci všem poděkovat bez rozdílu za pomoc při slavnostním uvítání zvonu v Třanovicích.  Vím, že bylo potřeba každou pomocnou ruku a díky vaši obětavosti, se podařilo vytvořit krásné společenství a společné dílo. Již nyní vás chci pozvat na společné farní odpoledne v neděli 19.5.2024 ve dvoře fary na "Svatodušní smažení vaječiny", kde umocníme naše vzájemné vztahy.  
Přihlášky k svátosti biřmování: stále přijímáme přihlášky elektronicky do 30.04.2024 na www.farnost-hnojnik.cz